CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN ACCFOX

  • 0935.915.888
  • accfox8888@gmail.com
  • Slider-2
  • Slider3

Dịch vụ kế toán hàng tháng cho doanh nghiệp

Nội dung và công việc thực hiện bao gồm:
 
1. Lập báo cáo hàng tháng
 
- Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng tại cơ quan thuế.
 
- Lập và nộp báo cáo thống kê.
 
- Lập và nộp tờ khai quý tại cơ quan thuế.
 
- Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế.
 
- Tư vấn các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế.
 
2. Kế toán hàng tháng
 
- Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế.
 
- Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định.
 
- Cử nhân viên đến tận nơi nhận hóa đơn - chứng từ.
 
- Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều.
 
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 
- Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra;
 
- In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị.
 
- Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng.
 
- In báo cáo mang đến tận nơi doanh nghiệp ký và nộp tại chi cục thuế Quận/Huyện.
 
- Lập và nộp báo cáo thống kê.
 
- Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp.
 
- Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào - bán ra.
 
- Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.
 
- Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế.
 
- Thường xuyên tư vấn những vấn đề thuế và các vấn đề liên quan khác.
 
3. Đứng tên kế toán trưởng theo quy định của cơ quan thuế:
 
- Bổ nhiệm và bổ túc hồ sơ kế toán trưởng đến cơ quan thuế.
 
- Ký tên kế toán trưởng trên báo cáo và sổ kế toán cho Doanh nghiệp.
 
- Thay mặt đơn vị xủ lý các vấn đề liên quan đến thuế khi có yêu cầu.